Emailadres:
 
Secretariaat:(voor informatie en aanmelden nieuwe leden)
    Kastrikums Shanty- en folksongkoor 'De Skulpers'
     Cleem Kos, 06-55973215
   
Repetitie locatie:
     Anthoniusschool
    Heereweg 100
    1901 ME Bakkum
 
Bankrekening:
    NL17RABO0161400086    t.n.v. Kastrikums Shantykoor De Skulpers
     te Castricum
 
PR-Commissie:(voor optredens en boekingen)
    Arie Brandjes 06-40211691
 
Telefoon tijdens optredens en repetities:
    06-26368586
 
Websitebeheer:
    Els Basjes 06-27229001