KDC korenfestival

 10e Festival "van Dorp tot Kust" in de steigers.
 
Komend voorjaar, zondag 26mei vind het 10e korenfestival "van Dorp tot Kust" plaats.
Kastricums Shant en folksingkoor de Skulpers tekent weer voor de organisatie.
Voor een festival met zo'n 20 koren is dat een stevige organisatorische en financiële klus. Koren,locaties,vervoer, sponsoren en communicatie dienen op tijd geregeld te worden. Deelnemende koren hebben zich al vlot aangemeld waardoor de bezetting nagenoeg rond is. Sponsoren krijgen een goede bekendheid met zo'n 6000 bezoekers uit vnml de regio. Zij kunnen zich nog aanmelden en zullen benaderd worden. Vanwege dit 10e lustrum mogen we een extra spetterend festival verwachten. Aam de Skulpers zal het niet liggen, zij gaan er voor de volle 200% voor. 
 
Foto: korenfestival 2017, samenzang ter hoogte van restaurant Fase vier te Bakkum.

Afbeelding invoegen