Koor

Het koor bestaat uit 40 personen.
 
De dirigent is Marcel Klaver.
 
Het koor wordt begeleid door vier Accordeonisten: Piet, Els en Martin en Patrick
 
De man achter het geluid is Uke. 
 
Het koor repeteert in de periode september - juni iedere week op de donderdagavond. (behalve elke derde donderdag van de maand)
Nieuwe kandidaten kunnen altijd een kijkje komen nemen tijdens repetities om de sfeer eens te proeven.
Aanmelden via het secretariaat.