Koor

Het koor bestaat uit ongeveer 40 personen.
 
De dirigent is Marcel Klaver.
 
Het koor wordt begeleid door vier Accordeonisten: Els, Martin en Patrick
 
De mannen achter het geluid zijn John, Uke en Kees. 
 
Het koor repeteert in de periode september - juni iedere week op de donderdagavond. (behalve elke derde donderdag van de maand)
Nieuwe kandidaten kunnen altijd een kijkje komen nemen tijdens repetities om de sfeer eens te proeven.
Aanmelden via het secretariaat.