Emailadres:
 
Secretariaat:(voor informatie en aanmelden nieuwe leden)
    Kastrikums Shanty- en folksongkoor 'De Skulpers'
     Cleem Kos, 0655973215
   
Repetitie locatie:
     Cuneraschool
    Prof.Winklerlaan 2
    1901 KS Castricum
 
Bankrekening:
    NL17RABO0161400086    t.n.v. Kastrikums Shantykoor De Skulpers
     te Castricum
 
PR-Commissie:(voor optredens en boekingen)
    Arie Brandjes 0640211691
 
Telefoon tijdens optredens en repetities:
    0626368586
 
Websitebeheer:
    PR-commissie
 
 
 
 

       

 

Kaart / Route