Emailadres:
 
Secretariaat:(voor informatie en aanmelden nieuwe leden)
    Kastrikums Shanty- en folksongkoor 'De Skulpers'
     Cleem Kos, 06-55973215
   
Repetitie locatie:
     Cuneraschool
    Prof. Winklerstraat 2
    1901 KS Bakkum
 
Bankrekening:
    NL17RABO0161400086    t.n.v. Kastrikums Shantykoor De Skulpers
     te Castricum
 
PR-Commissie:(voor optredens en boekingen)
    Arie Brandjes 06-40211691
 
Telefoon tijdens optredens en repetities:
    06-26368586
 
Websitebeheer:
    Els Basjes 06-27229001
 
   

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
                                           
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Kaart / Route