Evenementen

 
Eerstvolgend evenement is Van Dorp tot Kust, gepland op zondagmiddag 4 juni 2023: zie www.vandorptotkust.nl
 
Naast de deelname aan koren- en muziekfestivals in het land, organiseren De Skulpers deze ook zelf in Castricum- Bakkum. Sedert 2001 hebben De Skulpers ongeveer 25 festivals georganiseerd. Meest in het oog springend zijn; het korenfestival Van Dorp tot Kust, het KDC en de Vrienden van Avonden